Υδραυγής

Το τεχνικό μας κατάστημά “Σίμος Ναλμπάντης” λειτουργεί εδώ και 60 χρόνια. Από το 2000 έχει επεκταθεί στα φίλτρα νερού με την επωνυμία “Υδραυγής”.
Σ’ αυτό το διάστημα των 20 ετών έχουμε αποκτήσει μεγάλη εμπειρία στο συγκεκριμένο αντικείμενο με αποτέλεσμα την διάθεση προϊόντων εξαιρετικής
ποιότητας και προδιαγραφών, που επιλύουν προβλήματα ποιότητας νερού. Ασκούμε την επιχειρηματική μας δραστηριότητα υπεύθυνα και
αποτελεσματικά, παρέχοντας οφέλη στους συνεργάτες μας, την κοινωνία και το περιβάλλον.

Δείτε τα προϊόντα
Καλάθι
espa-el