Το www.hydravgis.gr (στο εξής εταιρεία) είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης και έκθεσης προϊόντων μέσω διαδικτύου που δημιούργησε η ατομική επιχείρηση Ναλμπάντης Συμεών  που εδρεύει στην Καβάλα οδός Ύδρας 16 με ΑΦΜ 033477341 και ΔΟΥ Καβάλας με αριθμό ΓΕΜΗ 19924730000. Πριν εισέλθετε στο ηλεκτρονικό κατάστημα μας σας καλούμε να συμβουλευτείτε τους όρους χρήσης που εφαρμόζονται σε αυτό καθώς κάθε χρήστης που εισέρχεται και κάνει χρήση των υπηρεσιών θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους.

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί τους όρους χρήσης των συναλλαγών οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι καταναλωτές ενημερώνονται για οποιαδήποτε μεταβολή μέσα από το παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα.

Παρεχόμενες πληροφορίες

Η εταιρεία  δεσμεύεται ως προς την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που διατίθενται στην ιστοσελίδα της, με την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών ή ελλιπούς πληροφόρησης από τον προμηθευτή, λάθη που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια. Επίσης, η εταιρεία  δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη σε τιμές και χαρακτηριστικά προϊόντων.

Περιορισμός ευθύνης

Η εταιρεία δεν ευθύνεται για ζημίες που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη των παραγγελιών ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης για οποιαδήποτε αιτία. Η εταιρεία δε δεσμεύεται για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων. Σε περιπτώσεις μη διαθεσιμότητας των προϊόντων, η εταιρεία  εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των πελατών της.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος www.hydravgis.gr συμπεριλαμβανομένων και των φωτογραφιών, κειμένων, γραφικών κλπ αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της επιχείρησης Ναλμπάντης Συμεών και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, του Ευρωπαϊκού Δικαίου και των Διεθνών Συμβάσεων.

Εγγυήσεις

Τα προϊόντα που διατίθενται από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα συνοδεύονται από γραπτές οδηγίες χρήσης και γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας του κατασκευαστή (πλην των απλών στη χρήση προϊόντων). Οι εγγυήσεις των προϊόντων έχουν διάρκεια σύμφωνα με τους κατασκευαστές από την ημερομηνία αγοράς και ισχύουν εφόσον πληρούνται οι παρακάτω όροι:

  • Να υπάρχει η εγγύηση της αντιπροσωπείας και το παραστατικό αγοράς.
  • Να μην εξαιρείται η βλάβη με βάση το έντυπο της εγγύησης του κατασκευαστή.

Ο αγοραστής αναλαμβάνει την ευθύνη για την εγκατάσταση, χρήση, συντήρηση και τήρηση κανόνων ασφαλείας.

Χρόνος αποστολής

Η Επιχείρηση καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την όσο το δυνατόν ταχύτερη διεκπεραίωση των παραγγελιών. Οι παραγγελίες εκτελούνται κατά κύριο λόγο την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία τελικής καταχώρησής τους. Ο εκτιμώμενος χρόνος αποστολής ορίζεται εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία πληρωμής. Ο χρόνος αυτός ενδέχεται να είναι μεγαλύτερος εάν  το στοκ της αποθήκης δεν επαρκεί για την κάλυψη της παραγγελίας ή η προμηθεύτρια εταιρεία δεν μπορεί να εξυπηρετήσει άμεσα με την προμήθεια προϊόντων για την πλήρωση της παραγγελίας, για λόγους τους οποίους η εταιρεία μας δεν βαρύνεται από ευθύνες. Η εταιρεία  δεν εγγυάται τον χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας.

Τέλος, η εταιρεία μας απαλλάσσεται κάθε ευθύνης στην περίπτωση που προκύψει καθυστέρηση στην παράδοση παραγγελιών εξαιτίας άλλων παραγόντων (δυσπρόσιτες περιοχές, καθυστέρηση εντολής μεταφορικής, προβληματική ή ανύπαρκτη επικοινωνία των μεταφορικών εταιρειών προς τους πελάτες κλπ).

Ωράριο Λειτουργίας

Πρωί:  Δευτέρα έως Σάββατο 8.00 πμ – 2.00 μμ

Απόγευμα: Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή 6.00 μμ – 8.30 μμ

Καλάθι
espa-el